טופס דיווח

*שדה חובה

*שם הלקוח

*שם משפחה

טלפון לחזרה

*מייל לחזרה

באופן כללי אתה חש:

 שיפור החמרה ללא שינוי

*תגובה לגבי לקיחת הרמדי, פירוט:

*שם הרמדי והפוטנץ (כפי שמצוין ע"ג הבקבוק) :

*תדירות השימוש:

Comments are closed.